Wat doen wij

In Nederland zijn er helaas duizenden kinderen die het even niet meezit en die extra aandacht nodig hebben. Een grote groep vergeten en anonieme kinderen in ons ‘eigen’ Nederland!

Stichting Kids op Vakantie zet zich in voor deze kinderen. Wij geloven dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen. Kinderen zijn verschillend, maar ieder kind heeft behoefte aan positieve levenservaringen en leermomenten waaruit het de kracht en de energie kan putten om zichzelf te ontwikkelen tot een volwaardig lid van deze samenleving. Het draait dan om bijna vanzelfsprekende zaken, zoals het krijgen van positieve aandacht, liefde, warmte, begrip en respect.

Om deze vergeten groep kinderen deelgenoot te maken van positieve levenservaringen en leermomenten, organiseren we vrijetijdsactiviteiten die gebaseerd zijn op deze uitgangspunten. Kinderen kunnen bij ons onbezorgd kind zijn en lekker spelen. Samen met andere kinderen en vrijwilligers maken ze plezier en doen ze alleen maar leuke dingen. Ze kunnen even alles uit hun dagelijkse situatie loslaten en zo weer bijtanken. Een prachtige bijkomstigheid is dat het thuisfront hierdoor vaak ook even op adem kan komen van de soms zware opvoedingstaak.

Kids op Vakantie haalt deze vergeten groep kinderen even uit de moeilijke dagelijkse situatie.  Kinderen kunnen bij ons onbezorgd kind zijn en krijgen volop extra aandacht. Kids op Vakantie betekent voor de kinderen een onvergetelijke herinnering en een waardevolle positieve ervaring, door het leren samenspelen en in de omgang met volwassenen. Ook hebben de kinderen vriendjes gemaakt en ervaren dat er ook volwassenen zijn die hen onvoorwaardelijk accepteren en steunen en waarderen om wie ze zijn. Deze succeservaringen dragen bij in het versterken van hun zelfvertrouwen. Deze ervaringen zijn van onschatbare waarde en nemen de kinderen mee in hun verdere ontwikkeling. Nodeloos om te zeggen dat dit alles een sterke preventieve werking heeft. In sommige situaties betekent Kids Op Vakantie tevens een ontlasting van de thuissituatie, waardoor ouders even op adem kunnen komen en nieuwe energie kunnen opdoen. Al met al is Kids op Vakantie dus veel meer dan ‘alleen’ even er tussenuit!

De Stichting ontvangt geen overheidsbijdrage en is dus volledig afhankelijk van vrijwillige inzet, giften en fondsenwervende acties.